Touchpad | Klávesové zkratky | Předvolby mobilních operátorů v ČR | Telefonní předvolby do zahraničí | Google hry | The Sims 4

Teleportace.eu

Co je to teleportace?

Teleportace je způsob přenášení objektů či hmoty na teoreticky libovolnou vzdálenost a bez nutnosti využívání rozsáhlé podpůrné infrastruktury (jako dnes například silnice, železnice, letiště apod.). Přenos je realizován pomocí zařízení, které se nazývá teleport. V obvyklém pojetí postačuje jedno zařízení na vstupním a jedno na výstupním bodě.

Teleporty nyní a v budoucnu

Současné technologické zázemí umožňuje přenášení mikroskopických objektů, teleportace makroskopických objektů nebo dokonce lidí zatím není možná. Teleporty se však díky obrovskému potenciálu neustále rozvíjí ve specializovaných laboratořích, takže do budoucna lze počítat s možností přenášení také větších objektů a s teleportací lidí. Teleportace má tedy potenciál zcela zásadně zjednodušit dopravní infrastrukturu a s tím i cestování vůbec. Kromě toho umožní využití teleportů eliminaci současných neekologických způsobů dopravy a ušetří se obrovské množství prostoru.

Teleportace - ilustrační obrázek

Opravdu to funguje?

Jakkoliv neuvěřitelně to zní, odpověď je ano. Lidé mají tendenci nevěřit vynálezům a technologiím, které překračují hranice jejich chápání, to je běžná věc. Je však třeba si uvědomit, že teleportací se zabývají početné vědecké týmy, které soustřeďují ty největší kapacity.

Princip, kvantová teleportace

Kvantová teleportace využívá poznatků kvantové fyziky, respektive kvantové mechaniky - tedy stejné vědy, jako například kvantové počítače. Využívají se vzájemně propletené částice, kdy jedna se nachází ve výchozím a druhá v cílovém bodě. Tato vzdálenost přitom nemusí být vůbec malá - zpočátku sice při experimentech byla prováděna teleportace v řádech jednotek až desítek metrů, ale vzdálenost se zvětšuje a nyní se pohybuje ve stovkách kilometrů.

Teleporty v současnosti

Psát o teleportech v současnosti je poněkud ošemetné, neboť situace kolem této technologie se neustále mění a každý rok je současnost úplně jiná. Přesto alespoň naznačme, kde se vědecký pokrok nyní (2014) nachází.

Teleportace - ilustrace

Současné poznatky a technologie umožňují provádět "nejjednodušší" mikroskopickou teleportaci na vzdálenosti ve stovkách kilometrů. Kromě toho je možné přenášet informace na prakticky neomezené vzdálenosti a to rychlostí světla.

Teleporty v budoucnosti

Odhadovat, jak se bude vyvíjet teleportace, je poměrně obtížné.

Pokud popustíme uzdu fantazii, můžeme si představit například města, ve kterých nebudou žádné silnice, žádná auta či taxíky, jen jakési "budky" podobné těm, které dnes slouží k telefonování. Do těch bude moci kdokoliv přijít a za příslušný poplatek teleportovat na jiné místo sebe či nějaký balíček. Nebo si můžeme představit třeba kontinuálně teleportující stroje, které budou v místech těžby surovin, odkud budou teleportovat materiál do další části zpracovatelského řetězce.

Ideím popsaným v předchozím odstavci však bude jistě předcházet využití teleportů méně megalomanským způsobem, jako například pro přenos informací vesmírem, kde není k dispozici běžná infrastruktura.

Rizika teleportace

Stejně jako každá technologie, i teleportace nemusí být za určitých podmínek zcela spolehlivá. Pokazit se může vždy u každé technologie mnohé. Pokud se budeme bavit o budoucím využití teleportace jako prostředku pro přepravu hmoty, nákladů, nebo lidí, je třeba přiznat, že bude vždy existovat riziko závažné chyby. Stejně jako existuje u tradičních způsobů dopravy - auto havaruje a pasažéři jsou zraněni, nehoda kamionu způsobí ekonomické škody na zboží, tanker se potopí a způsobí ekologickou katastrofu atd. Stačí si vzpomenout například na spolehlivost lokomotiv v počátcích století páry a rázem si můžeme představit, co nás může v budoucnu čekat třeba právě i s teleporty.

Teleporty a teleportování v kultuře

Teleportace je nedílnou součástí vědeckofantastické literatury a filmové produkce. Mnoho scifi děl nějakým způsobem tuto technologii zmiňuje, popisuje či rozvádí detaily jejího možného fungování.

Teleportace a teleportování

Pro pojmenování či označení činnosti teleportu se používají pojmy teleportace a teleportování. Ačkoliv se nabízí, aby se pojem teleportace používal pro pojmenování technologie a metod a pojem teleportování pro samotný akt, při kterém je tato technologie využívána, v praxi se tato slova obvykle zaměňují.

O webu

Webové stránky Teleportace.eu se zabývají možností teleportace a využitím teleportů. Vysvětlují elementární základy teleportace a jejích principů a snaží se ukázat možné přínosy a využití této rozvíjející se technologie.

Web plánujeme rozvíjet o nové a aktuální poznatky o teleportaci, v budoucnu se tady třeba jednou dozvíte poskytovatele této služby nebo výrobce, který své výrobky nabízí široké veřejnosti.

Ikonka webu

Líbí se vám tento web? Přidejte odkaz nebo ikonku na ten váš!

Ikona webu